Data for GOOD


Klubbens begrundelse for at nominere netop denne virksomhed:

Indstillet af Dyrehaven Rotary Klub
Link til virksomhedens hjemmeside: dataforgoodfoundation.org
Video krediteret Data for Good og med tilladelse redigeret af Design By Witt

DATA for GOOD motiveres af klubben blandt andet ved:
DATA for GOOD løfter en opgave som er vigtig for samfundet, og som samtidig rummer et enormt potentiale for vækst og innovation.
Virksomheden gør det muligt for den enkelte borger, at få kontrol over egne data og dele disse data på en sikker måde, der respekterer det enkelte individs ret til privatliv.
Det sker gennem tre forskellige greb:
1. Virksomheden er en erhvervsdrivende fond og derfor bundet af den danske lovgivning og fondens fundats og kan hverken blive overtaget af staten eller en privat virksomhed
2. Et oplyst samtykke, der giver borgeren kontrollen over egne data, og valget af hvilke projekter, services eller virksomheder disse data kan deles med
3. Den nyeste og mest avancerede krypteringsteknologi, der sikrer, at når data deles, kan de ikke henføres til det enkelte individ.
Fondens formål er i stærk overensstemmelse med Rotarys værdier. Formålet er at fremme kendskabet til udbredelsen og brugen af databaseret udvikling, sundhedsfremme, forebyggelse og sygdomsbehandling, for derigennem at bidrage til udvikling, vækst og folkesundhed lokalt, nationalt og globalt. Virksomheden bygger på en idealistisk ide om et stærkt fællesskab med den enkelte borger som aktiv og bevidst medspiller i et demokratiske retssamfund og samtidig skabe hidtil uhørte muligheder for innovation og vækst. Virksomheden påtager sig et ansvar på et område som reelt er alles interesse, men som ingen hidtil har taget ansvar for. Potentialet i DATA for GOOD vurders enormt ikke kun i Danmark men globalt. Og DATA for GOOD løsningen vil kunne understøtte andre projekter, som Rotary støtter for eksempel Headspace.
Virksomheden er for tiden involveret i to store EU-projekter, der arbejder på sundheds-løsninger for multikronikere. De løsninger der vil blive skabt kan skaleres i hele Europa med udgangspunkt i den fælles GDPR-lovgivning, hvilket er beskrevet i deres præsentations video på deres hjemmeside. DATA for GOOD har fokus på at skabe tillid gennem relationer og understøtter på flere punkter Rotarys grundlæggende vær i et not for profit set up.

Hvis du synes denne deltager skal vinde, så klik på knappen "Stem" - du kan kun stemme på én iværksætter.