NitroVolt


Klubbens begrundelse for at nominere netop denne virksomhed:

Indstillet af Virum-Sorgenfri Rotary Klub
Link til virksomhedens hjemmeside: nitrovolt.com
Video krediteret NitroVolt og med tilladelse redigeret af Design By Witt

NitroVolt motiveres af klubben blandt andet ved:
Virksomheden arbejder med en banebrydende teknologi, som adskiller sig fra den klassiske ammoniakfremstillingsproces (Haber Bosch), som er kendt siden 1910, og som ikke er særligt effektiv og slet ikke bæredygtig.
NitroVolts arbejde med processen er dokumenteret på laboratorienivea (DTU), og nærmer sig nu den første prototype. Efter dette - forhåbentligt succesfulde produktionsforsøg, skal processen opskaleres og gøres robust.
NitroVolt er stadig en del år fra at kunne præsentere et færdigt kommercielt produkt. Det er derfor et klart iværksætterprojekt.
Tilgængeligheden af gødning i form af kvælstof er alfa og omega i at bekæmpe verdens sultproblemer. Der er store globale, sociale og økonomiske potentialer i at kunne producere ammoniak lokalt i nærsamfundet. Dette særligt i u-lande med dårlig infrastruktur og langt til ammoniakfabrikkerne.
Projektet vurderes at have en har stor global samfundsnytte. Teknologien vil reducere behovet for centralt produceret ammoniak i Vverden ved at producere den tilstrækkelige gødningsmængde lokalt, som vil gøre producenterne af fødevarerne uafhængige af centralt fremstillet ammoniak. Dette vil bringe større social stabilitet med sig gennem forøget velstand i fattige egne.
Processen er bæredygtig, idet et anlæg alene kræver katalyseenheden (reaktoren), vand med rensning fra en flod (ferskvand - eller saltvand med osmoserensning) samt el fra solpaneler.

Hvis du synes denne deltager skal vinde, så klik på knappen "Stem" - du kan kun stemme på én iværksætter.